درس گفتارهای روانکاوی: فصل دوم: کلاین خوانی

40,000 تومان

40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
دسته:

توضیحات

کلاین از فروید آغاز کرد و از او فراتر رفت. کار او تاثیر قابل توجهی در تثبیت و توسعه نظریه روابط موضوعی داشت. از همان آغاز زندگی تکانه ها در متن روابط موضوعی تحقق می یابند. نوزاد نه صرفاً به دنبال تخلیه انرژی که در پی مراقبت و موضوع مادر است. کلاین مطالب بسیاری در خصوص دنیای ذهنی فراواقعی و ترس آور کودکان به ما آموخت.
نظریات کلاین باعث مطالعه روابط نخستین و دوقطبی مادر_کودک شد. همچنین این نظریه ما را در فهم و آشفتگی های شدید و تعارضات ارتباطی یاری می دهد.

 

مدرس: دکتر ولی الله رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

تلفن پشتیبانی: ۰۹۱۷۵۸۱۶۱۸۱ و ۰۷۱۳۶۲۶۶۲۰۳

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.