All posts by: فاطمه عابدینی

فاطمه عابدینی
درباره ی فاطمه عابدینی

روانشناس بالینی، علاقمند به ادبیات و سینما

نوشته ی پیش رو فقط یک تحلیل فیلم نیست، بلکه بهانه ای است برای نقد جامعه ی امروزی. جامعه ای که ما هم بخشی از آنیم. در این مقاله با… بیشتر بخوانید