درمان

درمان روانشناختی کودک و انتظار از آن، فرزندپروری و عوامل خطرساز برای کودک

بخش اول: عوامل خطرساز در کودک این سوال یکی از حتمی ترین سوالات والدین در اتاق درمان است. زیاد بستگی ندارد که برای چه مشکلی مراجعه کرده اند. رفتارهای درون‌ریزی… بیشتر بخوانید

نسبت دادن احساس، فکر یا تکانه خود یا شخص ثالث به فردی دیگر را فرافکنی می گویند.
در متن حاضر، فرافکنی تحت سه عنوان فرافکنی به عنوان دفاع تاکتیکال، فرافکنی به عنوان دفاعی واپس رونده، و فرافکنی اراده مورد بررسی قرار گرفته و برای هر مورد راهکار مقابله ارائه شده است.