کودک و نوجوان

درمان کودک

بخش دوم: عوامل محافظت در مقاله قبلی درباره عوامل خطرساز برای روان درمانی کودک صحبت کردم و همچنین اینکه ما با توجه به نسبت عوامل خطر و عوامل محافظت می… بیشتر بخوانید

فیلم lost girl

نوشته ی پیش رو فقط یک تحلیل فیلم نیست، بلکه بهانه ای است برای نقد جامعه ی امروزی. جامعه ای که ما هم بخشی از آنیم. در این مقاله با… بیشتر بخوانید

درمان روانشناختی کودک و انتظار از آن، فرزندپروری و عوامل خطرساز برای کودک

بخش اول: عوامل خطرساز در کودک این سوال یکی از حتمی ترین سوالات والدین در اتاق درمان است. زیاد بستگی ندارد که برای چه مشکلی مراجعه کرده اند. رفتارهای درون‌ریزی… بیشتر بخوانید

  • 1
  • 2